Ons clubhuis heeft een belangrijke rol binnen LTC de Bongerd. Aan de ene kant zorgt het voor de broodnodige inkomsten om de vereniging draaiende te houden. Daarnaast is er natuurlijk de belangrijke sociale functie, als ontmoetings plek voor alle leden.

Bij LTC de Bongerd draait de bardienst op de inzet van de leden. Als lid van onze tennisclub wordt er van je gevraagd om tijdens het tennisseizoen een bijdrage te leveren aan de gezelligheid op onze club door het vervullen van bardiensten.

Zie het niet als een noodzakelijk kwaad en een vervelende verplichting, maar als een mooie gelegenheid om iets te doen voor je vereniging. Het wordt in ieder geval zeer gewaardeerd!

Alle senioren hebben de verplichting bij te dragen door minimaal tweemaal per jaar een bardienst te vervullen, uitgezonderd zijn: ereleden, leden ouder dan 70 jaar, commissie- en bestuursleden.

Op de bar in ons clubhuis ligt een map met daarin een beknopte en uitgebreide instructie voor het vervullen van een bardienst. De beknopte versie is om even snel te weten: Hoe was het ook al weer. In de uitgebreide versie staat exact omschreven wat de taken zijn van een bardienstmedewerker.

Als je behoefte hebt aan uitleg hoe je de bardienst moet vervullen is een van de barcommissieleden altijd bereid je daarbij te ondersteunen. Geef dit tijdig aan door een van hen aan te spreken of stuur een mail naar info@ltcdebongerd.nl

Het bestuur en de barcommissie van de Bongerd danken jullie bij voorbaat hartelijk voor jullie inzet tijdens de bardienst.

Voor vragen over het bardienstrooster graag een email naar bardienst@ltcdebongerd.nl

Voor vragen over het ophalen van het geldtasje graag een e-mail naar Greeth Bolle : greethb@zeelandnet.nl of telefonisch 0113-850542