Toegang tennispark
De KNLTB pasjes dienen als sleutel voor het betreden van het tennispark en het openen van de deur van het clubhuis om gebruik te maken van toilet en kleedkamers in tijden dat het clubhuis is gesloten.

Ook hangt in de hal van het clubhuis het AED apparaat in geval van nood. Hier hangt een lijstje aan met namen van leden die bekend zijn met dit apparaat en EHBO.

Baanreglement
De baan mag alleen bespeeld worden als hij in goede conditie is of in goede conditie wordt gebracht, evt. door te spuiten! Het gebruik van de automatische beregeningsinstallatie staat apart beschreven.

Men is verplicht de baan in goede conditie achter te laten! Na elk spel is men verplicht de baan te vegen volgens de aangegeven regels en de sleepnetten op de daarvoor bestemde plaats op te hangen.

Men is verplicht te spelen in tennistenue. De baan mag alleen betreden worden met tennisschoenen!

Bij wachtenden mag men minimaal een half uur spelen, zo mogelijk dubbelspelen. Indien men korter dan een half uur speelt, moet(en) de wachtende(n) voor uw baan nog een half uur wachten. Speelt men echter al langer dan een half uur, dan dient/dienen de wachtende(n) nog maar een kwartier te wachten.

Het gebruik maken van de klok is verplicht. Het niet gebruik maken ervan ontneemt u alle recht van spelen.Bij vrij spelen moet er minstens één ledenpas worden afgehangen in het daarvoor bestemde profiel onder de klok van de baan waarop met speelt. Geen pasje geplaatst; geen recht van spelen.

Zijn er banen vrij, dan dient men voor deze banen als eerste zijn of haar pas te plaatsen. Wanneer alle banen bezet zijn dient de pas geplaatst te worden op de baan waarop het langst gespeeld wordt. Voor enkel- of dubbelspel is één pas afhangen voldoende. Met een tennispas kan niet worden gereserveerd. Dubbelspel is geen verplichting maar bij lange wachttijden wordt iedereen aangemoedigd om dubbel te gaan spelen.

De woensdagmiddagen (tot 18.00 uur) zijn gereserveerd voor de jeugdleden. Senioren kunnen altijd komen tennissen, maar wanneer er jeugdleden willen spelen, moeten ze er af! Senioren kunnen derhalve ook geen baan opeisen van jeugdleden. Op woensdagmiddagen mogen jeugdleden met een vriendje of vriendinnetje van een andere tennisvereniging bij ons op de Bongerd tennissen. Dit vriendje of vriendinnetje moet echter wel, net als ieder Bongerdlid, zijn of haar pasje plaatsen onder de klok. Na 19.30 uur hebben senior- en juniorleden van 15 jaar en ouder voorrang om te tennissen.

Introducés zijn welkom om op woensdagavond mee te doen tijdens de wekelijkse instuif, om kennis te maken met de vereniging en de mensen.

Iemand die geen gehoor geeft aan een waarschuwing van het bestuur wordt geschorst voor een periode van 2 weken. Bij herhaling voor een langere periode of royement.

Spelers/Speelsters die competitie hebben gespeeld, mogen diezelfde dag als er wachtenden zijn, niet meer vrij tennissen. Dit geldt ook voor de uitspelende teams.

Er dient altijd 1 baan beschikbaar te blijven voor recreatie tenzij het bestuur/competitieleiding anders beslist.

Bedenk dat een baanreglement alleen met medewerking van alle leden goed kan functioneren.

Baanverlichting
Een sleutel voor de tennisbaanverlichting kunt u op verzoek verkrijgen bij de secretaris tegen een betaling (borg) van € 10,00.

De schakelaars voor de verlichting vindt u bij de ingang van de kleedkamers. Naast de deur hangt een kastje met 3 schakelaars. De bovenste is voor baan 1 & 2, de middelste voor baan 3 & 4 en de onderste voor baan 5.

Om de verlichting aan te doen: sleutel insteken en naar rechts draaien (schakelaar veert weer terug). Bij baan 1 & 2 en 3 & 4 gaan er eerst 4 lampen aan en na 4 minuten de volgende 4.

Voor het uitschakelen van de verlichting: sleutel insteken en weer naar rechts draaien (schakelaar veert weer terug).

Na het uitschakelen van de verlichting minstens tien minuten wachten om de verlichting weer in te schakelen.

Niet onnodig de verlichting laten branden!

De laatste spelers moeten niet vergeten het licht uit te doen. Om 23:00 uur moet de verlichting absoluut uit zijn. De verlichting is in ieder geval voorzien van een tijdklok, omongeveer 23.00 uur zal de verlichting vanzelf uitschakelen

Bij technische storingen dient u contact op te nemen met Reggy van Loenhout.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap DIENT u de in uw bezit zijnde sleutel weer in te leveren bij de penningmeester, waarna u uw borg (c.q. sleutelgeld weer terugkrijgt). 

Sproei installatie
Onze gravelbanen (baan 1 & 2) zijn uitgerust met een sproei installatie.

Indien nodig moet voordat u gaat tennissen, als de banen te droog zijn en eventueel na afloop als er gravel opstuift, de banen beregend worden.

De schakelaar voor de beregening zit naast het materiaalhok ( rechter zijkant van de kantine) en dient geactiveerd met dezelfde sleutel als voor het licht. (Zie wenken en richtlijnen verlichting)

Sleutel omdraaien en bovenste knop een keer indrukken voor 5 minuten beregening. Dit herhalen met de twee andere drukknoppen. (middelste knop voor baan 1 & 2 in het midden, bovenste en onderste knop zijn voor de zijkanten van beide banen).

Gedragsregels Leden
Als bestuur hebben wij naast het baanreglement een aantal “gedragsregels” opgesteld. Wij doen een ieder het vriendelijke doch dringende verzoek om deze “gedragsregels” in acht te nemen. Op deze wijze hopen we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken om op dit terrein te tennissen en te vertoeven.

Honden
Het is niet meer toegestaan om honden mee te nemen in het clubgebouw. Op het terrein dienen honden te zijn aangelijnd.

Roken
Volgens de wetgeving is roken in het clubgebouw niet meer toegestaan. Wij verzoeken u vriendelijk om buiten te roken.

Fietsen
Het is niet toegestaan om fietsen binnen het hekwerk te plaatsen.

Introducé
Introducees zijn op woensdagavond welkom om mee te doen bij de instuifavond om kennis te maken met de vereniging en de mensen.