Inschrijfgeld€12
Senioren€130
Junioren (13-17)€55
Junioren (9-12)€45
Junioren (t/m 8 jaar)€35
Studenten (18-24)€60(studerend buiten de provincie)
Competitieleden€60(voor leden die ook lid zijn bij een andere vereniging)
Senioren (na 1 augustus)€60
Junioren (13-17) (na 1 augustus)€30
Junioren (9-12) (na 1 augustus)€25
Junioren (t/m 8 jaar) (na 1 augustus)€20
Proeflidmaatschap€60*
Zomerchallenge€30**

De senioren met een volledig lidmaatschap betalen naast de contributie een vrijwilligersbijdrage van €40. Deze is terug te ontvangen na verrichten van 2×3 uur werkzaamheden voor de vereniging zoals bardiensten of hulp bij baanonderhoud.

* Het proeflidmaatschap is bedoeld ter kennismaking van onze vereniging. Ongeacht in welke maand u dit lidmaatschap afsluit, betaalt u € 60,- voor het betreffende kalenderjaar. De voorwaarden:

  • Alleen mogelijk wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen lid bent geweest van onze vereniging.
  • Het proeflidmaatschap geldt alleen voor 1 kalenderjaar.
  • Tijdens het proeflidmaatschap kunt u competitie spelen namens LTC De Bongerd.
  • Geef voor 1 december door of u het lidmaatschap wilt beëindigen of om wil zetten naar een volledig lidmaatschap. Geeft u niets door? Dan bent u het volgende jaar volledig lid. U kunt hiervoor e-mailen naar leden@ltcdebongerd.nl .

** De Zomerchallenge is een kort abonnement dat drie maanden loopt: van juni tot en met augustus. Het is speciaal opgezet voor mensen die een andere teamsport beoefenen maar die stilligt vanwege de zomerstop. Desondanks komt iedereen er voor in aanmerking!

Het lidmaatschap opzeggen moet voor 1 december. De uitschrijving gaat dan in op 1 januari van het volgende jaar. Dit kan via: leden@ltcdebongerd.nl