Inschrijfgeld€12,-
Senioren€130,-
Junioren (13-17)€55,-
Junioren (9-12)€45,-*
Junioren (t/m 8 jaar)€35,-*
Studenten (18-24)€60,-(studerend buiten de provincie)
Competitieleden€60,-(spelen uitsluitend competitie)
Winterlidmaatschap€60.-**
Senioren (na 1 augustus)€60,-
Junioren (13-17) (na 1 augustus)€30
Junioren (9-12) (na 1 augustus)€25
Junioren (t/m 8 jaar) (na 1 augustus)€20
Proeflidmaatschap€60,-***

* Jeugd t/m 10 jaar mogen een reeks (winter of zomer) tennislessen volgen zonder lid te zijn van onze club. Hierna volgen de normale regels. (U betaalt wel de tennislessen bij TOZ uiteraard.)

** Winterlidmaatschap geldt van 1 november t/m 31 maart en uitsluitend bedoeld voor tennisspelers uit de regio die op de vereniging waar ze lid zijn geen winterbanen hebben.

*** Het proeflidmaatschap is bedoeld ter kennismaking van onze vereniging. Ongeacht in welke maand u dit lidmaatschap afsluit, betaald u € 60,- voor het betreffende kalenderjaar. De voorwaarden:

  • Alleen mogelijk wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen lid bent geweest van onze vereniging.
  • Ongeacht in welke maand u het abonnement afsluit: eenmalig € 60,-.
  • Het proeflidmaatschap geldt alleen voor 1 kalenderjaar en daarna wordt u volledig lid.
  • Tijdens het proeflidmaatschap kunt u competitie spelen namens LTC De Bongerd.
  • Geef voor 1 december door of u het lidmaatschap wilt beëindigen of om wil zetten naar een volledig lidmaatschap. Geeft u niets door? Dan bent u het volgende jaar volledig lid. U kunt hiervoor e-mailen naar leden@ltcdebongerd.nl .

Naast bovenstaande geven we jeugdspelers van andere sportverenigingen in Goes en Kloetinge de mogelijkheid om lid te worden van mei t/m september. Een mooie periode om kennis te maken met tennis. De prijs is zonder aanmelding bij de KNLTB. Wil het aangemelde lid dit wel dan zullen we de gemaakte kosten hiervoor in rekening worden gebracht. Kosten € 25,00 (t/m 17 jaar)

De senioren betalen naast de contributie een vrijwilligersbijdrage van € 40,- .De vrijwilligersbijdrage is terug te ontvangen na verrichten van 2×3 uur werkzaamheden voor de vereniging.

De contributie wordt per automatische incasso geïnd. Daarvoor zal elk lid een machtigingsformulier moeten invullen en tekenen.

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, dienen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven. Dit kan via: leden@ltcdebongerd.nl

Het lidmaatschap opzeggen moet voor 1 december. De uitschrijving gaat dan in op 1 januari van het volgende jaar. Dit kan via: leden@ltcdebongerd.nl