Voorzitter
Michel Sinke 
Zomerweg 51
4481 CA  Kloetinge 
0113-231803
voorzitter@ltcdebongerd.nl

Secretaris        
Michiel Bouwman 
06-16734301
info@ltcdebongerd.nl               

Penningmeester
Sjoerd Barends
penningmeester@ltcdebongerd.nl  

Sponsorcommissie:      
Tessa Westdorp
sponsor@ltcdebongerd.nl

Evenementencommissie
Rick Westdorp    
06-20857485
ec@ltcdebongerd.nl

Technische commissie 
Marloes van Trigt 
tc@ltcdebongerd.nl

Algemeen Bestuurslid
Jacqueline Suurland-van Sabben

Park Commissie
Bert Knijnenburg
park@ltcdebongerd.nl

Inkoop- en Voorraadbeheer
Conny Schepens-Donders
0113-251322
tlschepens@zeelandnet.nl

Geldtasbeheerder
Greeth Bolle 
Lewestraat 38
4481 BE Kloetinge 
0113-850542 
greethb@zeelandnet.nl

Website
Mathieu van IJserloo

Ledenadministratie
Michiel Bouwman
leden@ltcdebongerd.nl

Bar-coördinator (vacature)

Ere-voorzitter
Piet Louwerse

Lid van Verdienste
Chris Versteeg 
Lex Lamers