Aanmelden 

Aanmelden als nieuw lid kan via deze link.

Lukt dat niet, dan kunt u ook onderstaand formulier invullen. Velden met een sterretje (*) zijn verplicht. U kunt hierbij ook uw pasfoto uploaden. 

Er is ook de mogelijkheid om een formulier te downloaden en in te vullen. Deze kunt u per post, inclusief een recente pasfoto (35×45 mm), opsturen. 

Mutaties
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, dienen schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie of via het contactformulier

Persoonsgegevens

Page Break

Pasfoto

Om uw inschrijving goed te laten verlopen, is het uploaden van een pasfoto (formaat 35×40 mm) nodig. Voor het uploaden geldt: Maximaal 3 mb (3000kb). Toegestane type is JPG/JPEG.

Als u geen digitale versie van uw pasfoto heeft, of niet kunt maken, dan kunt u deze pasfoto opsturen naar: Michiel Bouwman, Jan Wolkerslaan 21, 4481 DZ Kloetinge, leden@ltcdebongerd.nl

Zonder pasfoto kan uw inschrijving niet in behandeling genomen worden.

Doorlopende machtiging

Door het geven van akkoord geeft u toestemming aan LTC de Bongerd om jaarlijks EENMALIG een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de betaling van de jaarcontributie overeenkomstig de opdracht van LTC de Bongerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam Incassant : LTC de Bongerd
Adres Incassant : Zomerweg 51
Postcode Incassant : 4481 CA Kloetinge
Incassant ID : NL37ZZZ403095810000
Kenmerk machtiging : (uw debiteurnummer + uw factuurnummer)

Controleren & verzenden
Ruimte voor opmerkingen, vragen, e.d.
reCAPTCHA is required.