Aanmelden 

Aanmelden als nieuw lid kan via deze link.

Lukt dat niet, dan kunt u ook onderstaand formulier invullen. Velden met een sterretje (*) zijn verplicht. U kunt hierbij ook uw pasfoto uploaden. 

Wijzigingen
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunt u doorgeven per e-mail via leden@ltcdebongerd.nl

Persoonsgegevens

Pagina-einde

Pasfoto

Om uw inschrijving goed te laten verlopen, is het uploaden van een pasfoto (formaat 35×40 mm) nodig. Voor het uploaden geldt: Maximaal 3 mb (3000kb). Toegestane type is JPG/JPEG.

Zonder pasfoto kan uw inschrijving niet in behandeling genomen worden.

Doorlopende machtiging

Door het geven van akkoord geeft u toestemming aan LTC de Bongerd om jaarlijks EENMALIG een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de betaling van de jaarcontributie overeenkomstig de opdracht van LTC de Bongerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam Incassant : LTC de Bongerd
Adres Incassant : Zomerweg 51
Postcode Incassant : 4481 CA Kloetinge
Incassant ID : NL37ZZZ403095810000
Kenmerk machtiging : (uw debiteurnummer + uw factuurnummer)

Controleren & verzenden
Geef hierbij aan om welk lidmaatschap het gaat.
reCAPTCHA is required.